Czerniak Rogóż
Kancelaria Radców Prawnych
spółka cywilna

to połączenie wiedzy teoretycznej oraz wieloletniego doświadczenia w praktycznym stosowaniu prawa. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz doradztwie dla osób fizycznych w następujących dziedzinach:

prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
prawa cywilnego,
prawa rodzinnego,
prawa spółek oraz prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego,
prawa gospodarczego,
prawa podatkowego,
prawa administracyjnego,
windykacji należności.

Doradzamy, opiniujemy oraz reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Posiadamy szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie szczególnie w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Z sukcesem rozwiązujemy problemy prawne, pomagając rozwiązać najtrudniejsze życiowe sprawy. Ponadto, nasza wiedza w zakresie podatków i księgowości pozwala kompleksowo analizować i rozwiązywać zagadnienia i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami.

Naszą ofertę dopasujemy do indywidualnych Państwa potrzeb.
Usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Czerniak Rogóż | Kancelaria Radców Prawnych spółka cywilna

Partnerzy

Czerniak Justyna | Kancelaria Radców Prawnych spółka cywilna

dr Czerniak-Swędzioł Justyna
radca prawny

Wykształcenie:
absolwentka WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego;
doktor nauk prawnych, specjalizacja prawo pracy), rozprawa doktorska pt. "Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy" wyróżniona w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów prawa pracy i polityki społecznej organizowanym przez IPiSP pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Doświadczenie naukowo-dydaktyczne:
od września 2012 roku– adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
wykładowca na Wydziale Prawa w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ (ćwiczenia z prawa pracy dla studentów IV-go oraz V-go roku oraz wykłady z Prawa Pracy);
wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa Pracy organizowanych przez Katerę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
promotor prac magisterskich, prac podyplomowych oraz opiekun naukowy prac doktorskich.

Publikacje naukowe:
autorka licznych publikacji m.in. z tematyki zakazu konkurencji w zatrudnieniu oraz uprawnień rodzicielskich;
autorka książki "Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy" Wydawnictwo C.H. Beck 2007r. Warszawa;
współredaktor książki "Polskie prawo pracy. Kazusy" LexisNexis, Warszawa 2013 r.;
redaktor naukowy książki "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Repetytorium" CH Beck Warszawa 2014r.

Doświadczenie zawodowe m.in. w zakresie:
doradztwa pracodawcom w zakresie przyjęcia najlepszych rozwiązań i form zatrudniania personelu;
doradztwa w zakresie przygotowania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich;
doradztwa co do sposobów przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu i molestowaniu seksualnemu w pracy;
zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy m.in. w sprawach o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu mobbingu;
zastępstwa procesowego w sprawach z udziałem organów ubezpieczeniowych.

Rogóż Tomasz | Kancelaria Radców Prawnych spółka cywilna

Rogóż Tomasz
radca prawny

Wykształcenie:
absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego;
absolwent studiów podyplomowych z zakresu "Rachunkowości i finansów" Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe m.in. w zakresie:
specjalista w szeroko pojętym prawie cywilnym oraz gospodarczym, prawie spółek, prawie pracy, prawie podatkowym oraz prawie rodzinnym;
praktyczna oraz teoretyczna wiedza z zakresu księgowości;
wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców min. poprzez zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracji.

Usługi
Kancelarii

Czerniak Rogóż Kancelaria Radców Prawnych spółka cywilna oferuje Państwu profesjonalną pomoc z zakresu szeroko pojętej obsługi prawnej, w szczególności w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spółek, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego. Nasze usługi świadczymy w konkurencyjnych cenach.

Kancelaria świadczy następujące usługi:

zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi,
kompleksowa obsługę prawną,
sporządzanie projektów umów, pism, wniosków oraz wszelkich innych dokumentów prawnych,
sporządzanie pism procesowych w toku postępowań sądowych, egzekucyjnych,
przygotowanie pism i prowadzenie korespondencji w imieniu Klienta z innymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami,
doradztwa prawnego z zakresu min. prawa pracy, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz administracyjnego,
prowadzenie spraw korporacyjnych naszych Klientów: tworzenie, przekształcanie, rejestrowanie spółek handlowych oraz sporządzanie dokumentacji wewnętrznej,
prowadzenia negocjacji z kontrahentami Klientów oraz mediacji,
analiza dostarczonych tekstów prawnych,
inne usługi odpowiadające potrzebą naszych Klientów.

Nasze usługi świadczymy w sposób elastyczny dopasowany do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Może ona mieć charakter stały bądź jednorazowy.

Specjalizacja
Kancelarii

prawo pracy w szczególności kompleksowe doradzanie firmom w zakresie zatrudnienia tj. umów o pracę na czas nieokreślony, na czas określony, rozwiązywania umów o pracę, wypowiedzeń zmieniających, urlopów, nagród jubileuszowych, diet, ryczałtów za nocleg, ustalenia stosunku pracy, wypadków przy pracy oraz pomoc osobom fizycznym, m.in. w zakresie indywidualnych spraw wynikających ze stosunku pracy tj. odwołań od wypowiedzeń oraz ochrony wynagrodzenia;

sprawy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w szczególności z zakresu rent i emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłku rehabilitacyjnego, renty rodzinnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, odwołań od decyzji ZUS;

prawo cywilne w szczególności z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego w tym prawa własności i współwłasności, zasiedzenia, ksiąg wieczystych, sprawach mieszkaniowych, przedawnienia roszczeń, czynów niedozwolonych oraz odszkodowań z tytułu szkód na osobie oraz majątkowych;

prawo spadkowe w szczególności z zakresu dziedziczenia ustawowego, sposobów sporządzenia testamentów, stwierdzenia nabycia spadku, odrzucenia spadku, podziału spadku, zachowku, wydziedziczenia, prowadzenie spraw dotyczących postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, postępowania o dział spadku oraz zachowek;

prawo rodzinne w szczególności z zakresu spraw małżeńskich, stosunków majątkowych, alimentacji, władzy rodzicielskiej, regulacji kontaktów z małoletnim;

prawo gospodarcze w szczególności z zakresu prawa spółek handlowych, zakładania działalności gospodarczej, form działalności gospodarczej, umów, rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, tworzenia, przekształcania, likwidacji spółek, postępowania upadłościowego i naprawczego;

prawo podatkowe w szczególności doradztwo podatkowe, optymalizacja podatkowa działalności oraz planowanych inwestycji, postępowania karnoskarbowych, zabezpieczających i egzekucyjnych;

prawo administracyjne w szczególności z zakresu prawa zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, postępowania przed SKO, postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym;

windykacja należności w szczególności na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Nasz siedziba

Czerniak Rogóż Kancelaria Radców Prawnych
spółka cywilna

Mazowiecka 25 pokój 303
30-019 Kraków
Telefon: +48 600 942 899
Telefon: +48 692 758 687
Email: biuro@kancelariacr.pl
Wyślij

Dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się z Tobą w ciągu 6-8 godzin roboczych.